Doprava


Příjezd do Chorvatska

Pro vstup do Chorvatska je zapotřebí cestovní průkaz. Státní příslušníci západních zemí mohou vstupovat na území Chorvatska s osobním průkazem nebo i nějakým identifikačním dokladem uznávaným mezinárodní dohodou. Při prvním vstupu do země s cestovním průkazem je možné dostat turistické vízum, které platí tři měsíce. Pro delší pobyt je třeba podat žádost u příslušného útvaru městské správy. Při prvním vstupu do země s některým jiným identifikačním dokladem se získává povolení k pobytu na dobu 30 dnů. Cizí státní příslušníci do země za účelem zaměstnání musejí mít pracovní povolení příslušného správního orgánu Chorvatské republiky.

 

Příjezd vozidla / plavidla po moři nebo po souši

V případě, že připlujete po moři lodí, jachtou nebo člunem, jste povinni vplout bez zastávky do jednoho z přístavů pro mezinárodní styk, případně do jednoho z přístavů, kde je sezónní mezinárodní hraniční přechod.

Přístavy pro mezinárodní styk: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša-Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Senj, Maslenica, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Metković, Korčula, Dubrovník.
Sezónní mezinárodní hraniční přechody: Novigrad(Istrie), Sali, Soline, Primošten, Ravni Žakan, Hvar, Ubli, Lastovo, Vis.

„Vplout bez zastávky" znamená právo na nerušené proplutí teritoriálními vodami Chorvatské republiky do zvoleného přístavu otevřeného pro mezinárodní styk.
pár na autě
„Celní přístav" je místo, do něhož vplouváte, abyste se podrobili pasové kontrole a celní prohlídce s příslušnými formalitami. Pokud pro „vyšší moc" nemůžete vplout do přístavu pro mezinárodní styk, jste povinni se přihlásit nejbližším přístavním orgánům nebo pobočce přístavního kapitanátu bez jakéhokoliv odkladu.

Pokud přijedete do Chorvatské republiky po souši, jste povinni přihlásit vaše plavidlo celním orgánům na nejbližším hraničním přechodu. Plavidla delší než 3 metry a plavidla kluzákového typu (jet-ski, para-glider apod.) se musejí přihlásit přístavním orgánům nebo pobočce přístavního kapitanátu před spuštěním na vodu.


Vozidla, která spolu s přívěsem / karavanem jsou delší než 18,75 m, širší než 2,55 m a vyšší než 4 m se smějí pohybovat po chorvatských silnicích pouze se zvláštním povolením , které se zajišťuje prostřednictvím spedičních firem. Obstarání takového povolení může protáhnout na docela dlouhou dobu.

Přihlášení


Všechna plavidla delší než 3 metry, jakož i sportovní a ostatní plavidla s motorem o výkonu nad 4kW bez ohledu na jejich délku musejí být přihlášena na nejbližším kapitanátu nebo pobočce přístavního kapitanátu. K přihlášení plavidla jsou zapotřebí tyto doklady:

 

  • • osobní identifikační doklady všech členů posádky
  • • doklady plavidla
  • • kapitánská licence k řízení plavidla, tj. průkaz o způsobilosti kapitána k řízení lodi
  • v pobřežních vodách i na otevřeném moři
  • • kapitánská licence pro používaní radiostanice, pokud je jí plavidlo vybaveno
  • • doklady o způsobilosti plavidla (certifikát plavidla)
  • • u jachet seznam členů posádky
  • • modrá karta, tj. potvrzen o pojištění zákonné odpovědnosti za škody třetím osobám (povinné ručení).

 

Ukáže-li se, že doklady o plavební způsobilosti plavidla nejsou přesné, nebo vůbec neexistují, jsou přístavní orgány oprávněny provést prohlídku plavidla. Jste povinni ohlásit a prokázat přístavnímu kapitanátu nebo pobočce přístavního kapitanátu každou změnu ve složení posádky. Tato potvrzení platí jeden rok, počínaje dnem vydání a platí pro vstupy a výstupy během tohoto roku.

 

Odjezd plavidla po moři (opuštění pobřežních vod)

Před odplutím z Chorvatské republiky jste povinni vplout do jednoho z přístavů pro mezinárodní styk, resp. do přístavu, v němž je sezónní mezinárodní hraniční přechod. Po všech formalitách v přístavním kapitanátu nebo v pobočce přístavního kapitanátu jste povinni opustit vnitřní mořské vody a teritoriální vody Chorvatské republiky nejkratší možnou cestou a bez zastávky.

 

Odjezd plavidla po souši

Plavidla, která opouštění Chorvatskou republiku po souši, musejí absolvovat příslušnou odhlašovací proceduru u přístavního kapitanátu nebo v jeho pobočce.

 


Naše nabídka

 

 

KONTAKT

Michal Sehnoutka

Petra Sehnoutková

Jana Perović

Lucie Valášková

 

 

 

 

 

mobil: +420 774 736 627

email: info@aquadino.cz

skype: aquadino.cz

 

Kontaktní formulářFultextové vyhledávání
* Povinné pole