Užitečné informace

 

 

 • • Povrch pobřežních vod (vnitřní mořské vody, teritoriální moře-rozkládá se 12 námořních mil od vnitřních vod) 31 067 km2.
 • • Délka pobřeží : 5 835 km; z toho 4 058km připadá na pobřeží ostrovů, ostrůvků a útesů.
 • • Celkový počet ostrovů, ostrůvků a útesů je 1 185; obydlených ostrovů je 50, neobydlených 651, ostrůvků je 389 a útesů 78.
 • • Majáky , pobřežní a přístavní světla: 600.
 • • Pobřežní vysílače: Rádio Rijeka, Rádio Split, Rádio Dubrovník.
 • • Přístavy vybavené pro přijímání velkých zaoceánských lodí: Pula, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovník.
 • • Na pobřeží je 305 přírodních přístavů a malých přístavů,vhodných pro jachty a plachetnice.
 • • Jaderské moře je rozlehlý záliv Středozemního moře, s nímž je spojen Otrantskou úžinou.
 • • Jaderské moře se táhne ve směru jihovýchod - severozápad v délce 870 km, jeho průměrná šířka je asi 160 km.
 • • Území Chorvatské republiky zahrnuje 48%pevninského pobřeží a 97% ostrovního pobřeží Jaderského moře.
 • • Přílivová vlna ve Středozemním moři trvá 12 hodin, proniká do Jaderského moře. Otrantskou úžinou, pohybuje se severním směrem a otáčí se podél východního a západního pobřeží. Výška přílivové vlny se pohybuje od 25 cm v Otrantské úžině do 80 cm na samém Severu.

 

 

Bezpečnost plavby

lodní kruh

Na bezpečnost plavby dohlížejí odborníci ze Správy námořní plavby(Uprava pomorstva), do níž je začleněn Hlavní úřad pro pátrání a záchranu života na moři, 8 přístavních kapitanátů a 63 poboček přístavních kapitanátů. Pracovní doba Hlavního úřadu a přístavních kapitanátů je od 00.00 do 24.00 h, pracovní doba poboček přístavních kapitanátů je od 7.00 do 13.00h a od 16.00 do 19.00h. Národní hlavní úřad pro pátrání a záchranu (Nacionální glavni ured za potragu i spašavanje): Rijeka 9155 - hlavní národní středisko pro pátraní a záchranu.

Záchranná služba používá VHF kanály 10 a 16.

Radiovou službu pro bezpečnost plavby a ochranu lidského života na moři, informovanost veřejnosti, vysílání povětrnostních zpráv a rádiových hlášení zajišťují tyto pobřežní rádiové vysílače:

Rádio Rijeka VHF kanály 16,24,20,04

Rádio Split VHF kanály 16,21,23,07,81,70 DSC

Rádio Dubrovník VHF kanály 16,07,04

e-mail: sigurnost-plovidbe@pomorstvo.hr

 

Pravidla chování v přístavech a dalších oblastech na moři

V zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních osob na moři je třeba věnovat zvláštní pozornost nařízením a předpisům vztahujícím se k bezpečnosti na moři:

 

Zakázané jsou tyto činnosti:

 • • v přístavech: koupání, létání/vznášení se , windsurfing/ jízda na vlnách, jízda na vodních lyžích
 • • surfování v úzkých průlivech, v nichž se plavidla pohybují ve vzdálenosti kratší než 50 m od přírodní pláže
 • • plachtění a plavba na plachetnicích a motorových člunech ve vzdálenosti kratší než 50 m od pobřeží
 • • plavat mimo ohrazené organizované pláže nebo vzdálenosti větší než 100 m od přírodních pláží
 • • vyhazovat do moře zbytky minerálních olejů nebo umělohmotné, kovové či jiné obaly, jakož i všechny ostatní odpadky
 • V moři v blízkosti pláží musejí malá plavidla plout ve vzdálenosti nejméně 50m od ohrazených organizovaných pláží nebo nejméně 150 m od přírodních pláží.

 

Kluzáky smějí plout jen ve vzdálenosti větší než 300 m od pobřeží a to jen v místech, kde není jejich plavba zakázána. Malá plavidla na tryskový pohon (jet-ski) se smějí používat jen tam, kde je to výslovně dovoleno. Všechny přístavy pro veřejnou dopravu a námořní turistiku jsou vybaveny kontejnery nebo jinými  zařízeními na odpadky, odpadní vodu a vyjetý olej. Plavidla se smějí zbavovat odpadu jen na těchto místech. Znečišťování moře je závažný přečin a ti, kdo se jej dopouštějí, jsou přísně trestáni. Plavba vodami kolem Brijunského souostroví je přísně zakázána.

 

Plavba těmito vodami je vymezena spojnicemi následujících bodů:

Zóna I

Mys Vrbami - mys Kadulja; mys Kadulja - ostrůvek Šupinič ; ostrůvek Šupinič -

Bod A (44 54.8 N - 13 42.2 E); bod A - bod B(44 52.6 N - 13 45.1 E; bod B - bod C (44

53..2 N - 13 46.0 E); pod C - mys Kamik.

Zóna II

Jihovýchodní část Brijunského souostroví mezi mysem Kavran (rt Kavran) a mysem Kozlac (rt Kozlac).

Při západním pobřeží Istrie je Limský záliv uzavřen pro plavbu kvůli chovu ústřic.

Největší a nejznámější přírodní rezervace je Kornatské souostroví, které je současně národním parkem. Začíná na jihu v průlivu Proversa Vela (východně od ostrova Dugi otok) a táhne se k jižnímu mysu ostrova Kornat.

Tato oblast, v níž platí zvláštní režim pro plavbu a kotvení, podléhá též zvláštním opatřením na ochranu životního prostředí. Proto je třeba si u přístavní správy vyžádat příslušné pokyny pro plavbu touto oblastí, jakož i některými dalšími úseky (zvlášť se to týká některých zátok, kde se chovají ryby).

 

Používání pomocných gumových člunů pro výlety

Pokud se gumový člun používá pro plavbu od kotviště na břeh, není třeba žádat o zvláštní povolení. Pokud se však takový člun používá pro delší plavbu, je třeba zvláštní povolení. Povolení se vydává na žádost majitele mateřského plavidla v případě, že byl gumový člun již při přihlašování mateřské lodi zapsán v dokladech plavidla.

 

Plavba národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi

Plavba a ostatní činnosti ve výše uvedených parcích jsou možné jen na základě povolení vydaného jejich správou v souladu s platnými předpisy správy parku.

 

Nájem jachet a malých plavidel

Možnost nájmu motorové jachty, plachetnice , malých plavidel i plážových plavidel je ve všech větších přístavech a marinách. Pokud si chcete najmout některé plavidlo, musíte mít doklad, který osvědčuje, že jste způsobilí a oprávnění řídit takové plavidlo a že jste způsobilí obsluhovat VHF radiostanici. Plavidla si mohou najmout pouze zaregistrované právnické nebo fyzické osoby. Doporučuje se si žádané plavidlo předem rezervovat na info@aquadino.cz .

 

Údržba a přezimování plavidla v Chorvatsku

Své plavidlo můžete ponechat na údržbu, střežení a k přípravě na přezimování v Chorvatsku, kterékoli právnické osobě, která je k tomu oprávněna, zejména některé ze 47 marin na chorvatském jadranském pobřeží. Tyto mariny, které mají 12 437 stání na vodě a 7 227 míst na břehu, jsou vybaveny podle moderních standardů. Doporučuje se si stání nebo místo předem rezervovat.

 

Potápění

Rekreační a sportovní potápění je povoleno pouze se členským průkazem Chorvatského potápěčského svazu - HRS. Potápěčský průkaz platí rok ode dne jeho vydání a vydává se pouze potápěčům, kteří mají platnou kvalifikaci CMAS, PADI, SSI, NAUI, NASDS, YMCA,MDEA, NASE, IDEA, IANTD, NSS-CDS, ANDI, TDI, NACI, PSA, PDIC, SDI, FIAS, ACUC, BSAC, VDST, BARACUDA atd.

Potápěčské kvalifikace dočasného charakteru nejsou platné.

Všechny potřebné informace poskytuje:

Pro Diving Croatia

Dalmatinska 12, 10000 Zagreb

Tel.+385 1 4848 765; fax: +385 1 4849 119

e-mail: info@diving-hrs.hr

internet: http://www.diving-hrs.hr/

 

Nákup pohonných hmot

Čerpací stanice pohonných hmot na vodě jsou v následujících přístavech: Umag, Novigrad(Istrie), Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, marina Veruda, marina Cres, Opatija, Žurkovo (Rijeka), Mali Lošinj, přístav Krk, přístav Ráb, Crikvenica, Novi Vinodolski, Novalja, přístav Zadar, marina Sukošan, Biograd na moru, Preko . trajektové molo, Triluke (Dugi otok), Hramina (Murter), marina Murter, marina Jezera, marina Vodice, Šibenik marina Křemík, marina Vrboska, Bol, Supetar (Brač), Makarská, přístav Križna (Hvar), Vela Luda (Korčula), Korčula východ, Dubrovník - Yachtclub Orsan, Dubrovník - marina Komolac, Vis, Ploče Trpanj, Ubli (Lastovo).

 

Zásobování vodou, zajištění elektrického proudu

Přípojky vody jsou převážně ½ coulu, výjimečně ¾ coulu. Na připojovací hadici musí být kohoutek.

Přípojky elektrického proudu jsou na střídavý proud 220 V a 50 Hz. Lze používat třípůlové eurozástrčky. Je vhodné mít s sebou vodotěsný prodlužovaní kabel.

 

Národní parky v blízkosti pobřeží

Brijuni tel. 052 525 888

Kornati tel. 022 434 662

Krka tel. 022 217 720

Mljet tel. 020 744 041

Paklenica tel. 023 369 155

 


Naše nabídka

 

 

KONTAKT

Michal Sehnoutka

Petra Sehnoutková

Jana Perović

Lucie Valášková

 

 

 

 

 

mobil: +420 774 736 627

email: info@aquadino.cz

skype: aquadino.cz

 

Kontaktní formulářFultextové vyhledávání
* Povinné pole